TIM LOKALHISTORISKE ARKIV

www.timlokalarkiv.dk

Historie

I 1787 udkom Poul Mathias Nødskovs bog, ”Beskrivelse over Thimgaard og Thim Sogn” og det er den ældste sognebeskrivelse i Danmark. Dog udkom samme år Skagens købstad og sogn og 8 år senere en anden jysk sognebeskrivelse over Vium Præstekald. Disse tidlige udgivelser er yderst værdifulde, fordi de som topografier  beskriver stedet og forholdene, som de er og var på deres tid.
Timgaard og Tim kirke er oprindelsen til Tim sogn, - men hvorfor bygge en borg netop her i Tim?

Fra tidernes morgen har mennesket altid bosat sig langs åer og vandløb, her var der frodige enge med masser af græs til kreaturer og let adgang til vand.
Men hvis nogen spørger om Timgaards alder, så bliver vi svar skyldig, for hvilken Timgård tænker man på? Hvis det er borggården, som var opført på en vold ude i engene, så er årstallet formentlig 1530.
Forud for borggården skal den tidligere Timgård have ligget på en firkantet forhøjning mellem ladegården og borggården, hvor senere smedehuset lå. Hvornår denne er bygget vides ikke, men af en gravsten i Tim kirke kan man se at en tidligere ejer af gården, Konrad Frans, døde i året 1290. 
Før ham, i den grå middelalder, antager man, at Timgaard, som så mange andre store gårde i Vestjylland, har hørt under Ribe Bisbestol.

Beretningen om Timgaard er en meget lang historie med mange skiftende ejere gennem tiden. De mest kendte er den adelige familien Gyldenstjerne, som var ejer af gården i 1500-tallet og det var Knud Gyldenstjerne der byggede borggården i 1530.
De næste mange år var det forsat Timgaard og Tim kirke, der var centrum i sognet.
I 1875 kom den vestjyske længdebane, som anlagde en station østersognet, mellem Nøderup og Grønne og det blev skelsættende for sognets videre udvikling. Der blev opført gæstgivergård og købmandshandel og snart var Tim stationsby en realitet.
I mange år var der forsat skole, forretninger og foreningsliv i kirkebyen, V. Tim, men efterhånden som stationsbyen voksede med flere forretninger, fabrikker, nye huse og udbygningen af skolen har forholdene ændret sig.

Grundlaget for Tim Lokalarkiv opstod i kirkebyen. Næsten hele sit liv var nu afdøde Knud Lundsgaard fra Lille Brogaard stærkt interesseret i lokalhistorie og fik efterhånden en ikke uvæsentlig privat samling af dokumenter og effekter, der fik til huse i et klasseværelse i den del af V. Tim Skole, der først blev solgt fra.
Denne samling blev overdraget til Tim Borgerforening, der imidlertid ikke mente  at kunne forvalte arven tilfredsstillende og derfor i 90'erne uddelegerede opgaven til en til formålet oprettet interessegruppe.
Denne gruppe foretog en grovsortering af materialet, men da den del af  V. Tim skole med det pågældende klasseværelse blev solgt, blev vi hjemløse.
Vi fik  lov til at anbringe inventar og effekter i et privat lokale i Tim stationsby, hvor det kom til at stå i 10 år, før vi fik de nuværende lokaliteter. Protokoller, dokumenter, fotos o.l. anbragtes oven på biblioteket i et rum på 6-8 m2  med skråvægge.
Den 15. nov. 2009 var der ”åbent hus - arrangement” i forbindelse med indflytning i nye lokaler under Tim skole. Det er i kælderen helt mod vest, hvor ungdomsklubben tidligere havde sit værested, inden den flyttede på Stationen.
Den 9. december 2009  blev  Lokalarkivet i Tim stiftet med et sæt vedtægter på 7 små paragraffer, hvoraf   § 3 ganske enkelt lyder "Foreningen er åben for alle" og ledes af en demokratisk valgt bestyrelse på 3 medlemmer.

Adresse:
Skolesvinget 2, 6980 Tim

e-mail:
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hjemmeside:
http://www.timloaklarkiv.dk

Åbningstid:
Onsdag 14 - 16

Arkivudvalget:

Formand:

Peder Svendsen, Stationsvej 6, 6980 Tim, Tlf.: 97 33 30 02. e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bent Ellersgaard, Regnspovevej 8, 6980 Tim, Tlf.: 97 33 31 32

Lis Norup, Fasanvej 4, 6980 Tim, Tlf.: 97 33 31 93

Tim Lokalhistoriske Arkiv, Skolesvinget 2, 6980 Tim. e-mail: kontakt@timlokalarkiv.dk. www.timlokalarkivdk