TIM LOKALHISTORISKE ARKIV

www.timlokalarkiv.dk

Vedtægter

Oprettelse af foreningen ”Tim Lokalarkiv”

1. Navnet er Tim Lokalarkiv.

2. Formålet er at tage vare på den Borgerforeningen for Tim Sogn hidtil tilhørende samling af effekter, papirer og fotos m.v. af lokalhistorisk art vedrørende Tim sogn, samt yderligere modtage, indsamle, bearbejde og registrere lignende materiale til bevaring for eftertiden, effekter dog kun i mindre omfang, samt tage initiativ til andre opgaver, der relaterer til samlingen.

3. Foreningen er åben for alle.

4. Foreningens øverste myndighed er en generalforsamling. Ordinær generalforsamling indkaldes hvert år i januar kvartal.

5. Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der vælges skiftevis for 3 år ad gangen.     Afgørelser træffes ved simpelt flertal. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og alle andre ikke vedtægtsbestemte forhold.

6. Arkivets indsamlede materiale stilles til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed og det indsamlede materiale betragtes som offentlig eje og dets forbliven som sådant garanteres.

7. Vedtægtsændringer og beslutning om foreningens ophør skal vedtages af en generalforsamling med to tredjedele af de mødtes stemmer.

8. Ved foreningens ophør skal dens ejendele tilbageføres til Borgerforeningen for Tim Sogn, subsidiært til en lignende institution i Tim sogn, tertiært en lignende institution i Ringkøbing - Skjern Kommune.

Undertegnede har i dag stiftet ovennævnte forening og fastsat vedtægterne for den.

Tim den  9. december 2009.

Adresse:
Skolesvinget 2, 6980 Tim

e-mail:
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hjemmeside:
http://www.timloaklarkiv.dk

Åbningstid:
Onsdag 14 - 16

Arkivudvalget:

Formand:

Peder Svendsen, Stationsvej 6, 6980 Tim, Tlf.: 97 33 30 02. e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bent Ellersgaard, Regnspovevej 8, 6980 Tim, Tlf.: 97 33 31 32

Lis Norup, Fasanvej 4, 6980 Tim, Tlf.: 97 33 31 93

Tim Lokalhistoriske Arkiv, Skolesvinget 2, 6980 Tim. e-mail: kontakt@timlokalarkiv.dk. www.timlokalarkivdk